Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google

Bạn muốn chuyển tên miền từ nhà cung cấp khác về https://domains.google thì trước hết bạn phải unlock domain và lấy mã EPP/Authorization Code.

 

Bước 1 : Sau đó bạn truy cập tên miền : https://domains.google

Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google
Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google Ảnh 1

Bước 2 : Chọn tên miền cần chuyển về

Ở đây mình chọn tên miền https://tinhhoathiennhien.net của mình chuyển từ INet của Việt Nam về google

Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google
Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google .Ảnh 2

 

Bước 3: Nhập mã EPP tên miền vừa lấy từ nhà cung cấp trước.

Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google
Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google . Ảnh 3

Bước 4: Sau đó chọn tiếp tục và chọn hình thức thanh toán

Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google
Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google . Ảnh 4
Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google
Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google Ảnh 5

Bước 5: Chọn hình thức thanh toán thể quốc tế để thanh toán đơn hàng

Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google
Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google Ảnh 6

Bước 6: Sau khi đã thanh toán thành công thì hiển thị Đang chuyển miền

Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google
Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google Ảnh 7

Bước 7: Sau thời gian chuyển tên miền xong thì bạn nhận được email xác nhận là email xác nhận tên miền

Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google
Hướng dẫn transfer tên miền về domains.google Ảnh 8

Add Comment