Domain Rating – DR là gì?

Nhiều người nghĩ rằng điểm Domain Rating (xếp hạng tên miền) là từ khóa mà trang web của họ xếp…