Schema Pro[có key] (NEW-lifetime) Wpschema Pro 3.1.11

Plugin Schema Pro

Schema-Pro-Homepage
Schema-Pro-Homepage

Plugin Schema Pro

Schema Pro là plugin SEO giúp bạn tự động tạo Schema với các thiết đặt dễ dàng cho từng bài post/page. Không còn phải làm bằng tay, thông tin lấy từ tiêu đề site, ảnh nổi bật, hay custom field. Có thể áp dụng tới 12 loại Schema. Hoàn toàn tương thích với Yoast SEO.

Sự khác biệt giữa bản free và pro xem tại: https://wpschemapro.com/docs/difference-free-plugin-and-schema-pro/

Download Plugin Schema Pro
https://drive.google.com/file/d/1SPftGde67VZd-28Tn5vVkWUPLmZjsN2D/view?usp=sharing

10 thoughts on “Schema Pro[có key] (NEW-lifetime) Wpschema Pro 3.1.11

Add Comment