Lỗi sau khi update WooCommerce lên 4.4.0

Sau khi update WooCommerce lên 4.4.0 Mà website của bạn đang dùng thêm plugin Rocket bản 3.6.3 thì bạn nên đổi thư mục của Plugin Rocket tạm thời để cho website hoạt động bình thường.

 

Có lỗi E_ERROR tại dòng 37 trong file: /home/comautamanvn/comautaman.vn/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/ServiceProvider/class-options.php.

Thông báo lỗi:

Uncaught Error: Call to undefined method League\Container\Definition\Definition::withArgument() in /home/comautamanvn/comautaman.vn/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/classes/ServiceProvider/class-options.php:37
Stack trace:
#0 /home/comautamanvn/comautaman.vn/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/vendor/league/container/src/ServiceProvider/ServiceProviderAggregate.php(101): WP_Rocket\ServiceProvider\Options->register()
#1 /home/comautamanvn/comautaman.vn/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/vendor/league/container/src/Container.php(172): League\Container\ServiceProvider\ServiceProviderAggregate->register()
#2 /home/comautamanvn/comautaman.vn/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/Plugin.php(100): League\Container\Container->get()
#3 /home/comautamanvn/comautaman.vn/public_html/wp-content/plugins/wp-rocket/inc/main.php(48): WP_Rocket\Plugin->load()
#4 /home/comautamanvn/comautaman.vn/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php(287): rocket_init()
#5 /home/comautamanvn/comautaman.vn/pu

Nên bạn chưa nên update WooCommerce lên 4.4.0, hoặc nếu cập nhập rồi thì đổi tên thư mục của plugin Rocket hoặc nâng cấp bản plugin Rocket lên bản 3.6.4

Add Comment