Quản lý Domain bằng Larvps

1.Danh sách tên miền

Để biết trong VPS của mình đã có những tên miền nào được thêm vào thì bạn vào module Quản lý domain (1) > Danh sách tên miền

 1. //———————————————————————//
  Danh sach Domain
  ————————————————————————-
  Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#item-5
  /———————————————————————–/

  Danh sach domain:
  1) baohiemxxxt.com
  2) cameraxxx.com
  3) comautxxx.vn
  4) dulichxxx.net
  5) giaitri.pro
  6) thanhquyet.info
  7) tinhhoathiennhien.net
  ————————————————————————-
  Tong: 7

2. Thêm domain

Để thêm tên miền mới trong LarVPS bạn vào menu LarVPS chọn module Quản lý domain (1) > Thêm Domain (2) > Nhập Domain của bạn > Enter

1. Quan ly Domain – 1.4G /home
=====================================================
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-5
/———————————————————————–/

1) Danh sach domain 3) Phan quyen domain
2) Them domain 4) Xoa domain

Nhap lua chon cua ban (1-4) [0=Thoat]:

 

Nếu bạn muốn cài đặt WordPress bạn chọn: Y > Enter Nếu bạn chọn N LarVPS sẽ hỏi bạn có muốn cài đặt Laravel Nếu muốn chỉ thêm domain và không cài đặt gì bạn cứ chọn N Sau khi thêm domain thành công sẽ có bảng thông tin cấu hình của domain, bạn cần lưu trữ lại. Về sau nếu có quên hay thất lạc bạn có thể dùng lệnh sau, thay domain.com bằng domain của bạn.

3.Phân quyền domain

Để phần quyền tên miền, bạn vào menu LarVPS chọn Quản lý Domain (1) > Phân quyền Domain (3)

============================================================
1. Quan ly Domain – 1.4G /home
============================================================
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#section-5
/———————————————————————–/

1) Danh sach domain 3) Phan quyen domain
2) Them domain 4) Xoa domain

Nhap lua chon cua ban (1-4) [0=Thoat]: 3
============================================================
Phân quyền Chown/Chmod
============================================================

Danh sach domain:
1) baohiemcuocsongviet.com 5) giaitri.pro
2) cameraanninhgiare.com 6) thanhquyet.info
3) comautaman.vn 7) tinhhoathiennhien.net
4) dulichbonphuong.net

Nhap lua chon cua ban [0=Thoat]:

Nhập số thứ tự domain bạn muốn phân quyền. Bấm xác nhận y và Enter

4.Xóa domain

Để xóa tên miền, bạn vào menu LarVPS chọn Quản lý Domain (1) > Xóa Domain (4)

Xoa Domain
————————————————————————-
Huong dan: https://larvps.com/pages/documentation/all#item-5-6
/———————————————————————–/

Danh sach domain:
1) baohiemcuocsongviet.com 5) giaitri.pro
2) cameraanninhgiare.com 6) thanhquyet.info
3) comautaman.vn 7) tinhhoathiennhien.net
4) dulichbonphuong.net

Nhap lua chon cua ban [0=Thoat]:

Sau đó bạn nhập số thứ tự domain cần xóa là xóa. 

Lưu ý trước khi xóa tên miền nên backup lại dữ liệu

Add Comment