Hướng dẫn cài đặt WordPress trên nhiều nền tảng và thiết lập cơ bản

Cài đặt wordpress

Giới thiệu Bài này sẽ hướng dẫn cài đặt WordPress trên nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cài đặt WordPress trên shared hosting, cài đặt WordPress trên VPS và trên locahost như máy Mac và cả máy Windows. WordPress là một phần mềm mã nguồn mở phổ biến nhất trong các hệ quản trị […]