Hướng dẫn 4 bước backup dữ liệu và database trong VPS

Như chúng ta biết thì website cần luôn được backup để dự phòng rủi ro về VPS. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người backup tay một cách nhanh chóng và hiệu quả

Đầu tiên là đăng nhập vào VPS bằng SSH. Mình dùng phần mềm bitsive SSH Client để quản lý VPS.

Bước 1: Đầu tiên muốn backup thì mình vào file config để lấy thông tin 

  • + Tên database
  • +User database
  • +Pass database

Bước 2: Sau khi đã lấy xong thì mình vào terminal của VPS cũ của  mình. Đây mình dùng website của mình làm .

Rồi gõ câu lệnh:

$ Cd /home/tinhhoathiennhiennet/tinhhoathiennhien.net/public_html

 

$ mysqldump -u [uname] -p [dbname] > [backupfile.sql]

Trong đó:

 u [uname] : Tên của user_database

p [dbname] : Tên database

 [backupfile.sql] :Tên file cần được backup

Đây của mình là

Tên user_database : tinhhoathiennhien

Tên database : tinhhoathiennhien

Pass : baby1234

 

$ mysqldump -u tinhhoathiennhien -p tinhhoathiennhien > data123.sql

Gõ mật khẩu của userdatabase. Sau khi hoàn thành ok thì hiện ra bảng sau

Bước 3 : Kiểm tra xem đã có file data trong website chưa?

Bước 4: Quay trở lại thư mục trước thư mục public_html.

Gõ câu lệnh

$ Cd /home/tinhhoathiennhiennet/tinhhoathiennhien.net/

Tiếp đó nén các file trong thư mục public_html là xong

zip -r code.zip public_html

Như vậy là soure và database của chúng ta đã có trong file code.zip.

Kiểm tra đã có file code.zip trong VPS chưa.

 

Như vậy đã xong việc backup dữ liệu và data cho VPS.

Việc giờ là mình tải lên nơi khác hoặc tải về máy tính dự phòng của mình. Chúc bạn thành công

 

Add Comment